Πώμα παλιό

Πώμα παλιό (6εκ χ 3.20 διάμετρος).
25 €