Πένα παλιά – Germany

Πένα παλιά - made in Germany, με υπογραφή.
20 €