Επάργυρο σταχτοδοχείο

Επάργυρο  σταχτοδοχείο, (διάμετρος 12.6εκ).
10 €