Πυρεία ελληνικού μονοπωλίου

Σπάνια σπίρτα ελληνικού μονοπωλίου,  4η κλάση  ξύλινα άνευ θείου περιέχονται  150 σπίρτα .
0. €