Εικόνα παλιά – αγιογραφία

Παλιά εικόνα του Ιησού Χριστού με χρυσό στεφάνι, αγιογραφία, με υπογραφή Ν. Σαντοριναίος.
0. €