Η Αγία Γραφή – Η Παλιά Διαθήκη και Η Καινή Διαθήκη 1965

Η Αγία Γραφή, Η Παλιά Διαθήκη και Η Καινή Διαθήκη, εκδόσεις  Αδελφότης Θεολόγων Η 'Ζωή', 1965.
....... €