Η Αγία Ματρώνα Αγιογραφία

Παλιά εικόνα Η Αγία Ματρώνα αγιογραφία . Διαστάσεις 15.7 x 11.5 εκ.
Πωλήθηκε €