Ο Ευαγγελιστής Μάρκος Αγιογραφία

Παλιά εικόνα Ο Ευαγγελιστής Μάρκος  αγιογραφία    . Διαστάσεις 14.2  x 12 εκ.
150 €