Παναγία η Γοργοεπήκοος – παλιά εικόνα

Παναγία η Γοργοεπήκοος  εικόνα παλιά,  λιθογραφία.  Διαστάσεις  52 εκ χ 35.6.
0. €