‘ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ’ – 1898

Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, εν Αθνηαις και Κωνσταντινούπολει, Βρεταννια 1898.
220 €