Παλιό ρυθμιζόμενος τσαπραζολόγος

Παλιό ρυθμιζόμενος  τσαπραζολόγος για την δημιουργία γωνίας κοπής σε πριόνια.
15 €