Κεντητά πετσετάκια

Δυο κεντητά πετσετάκια. Διαστάσεις 30 x 30 εκ. (k.0.10)
8/ένα €