Μπάντα τοίχου (Code:ΚΧΛ31)

Μπάντα τοίχου κεντημένο στο χέρι με χάνδρες και σαυροβελονιά. Διαστάσεις 145 με 110 εκ. k. 0.2.
180 €