Οβίδα Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 1918-1919

Οβίδα Α' Παγκοσμίου Πολέμου 1918-1919. ύψος 16.4εκ, διάμετρος 6.4εκ.
0. €