Αναμνηστικό Μετάλλιο Σ’. ΣΤ’. Δημητήρ Ελευσίνος

Αναμνηστικό μετάλλιο για τον εορτασμό της 10αιτίας Σ΄.ΣΤ' Δημητήρ Ελευσίνος, 1986.
0. €