Βασιλική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Ελλάδος – μετάλλιο

Αναμνηστικό μετάλλιο Βασιλική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Ελλάδος 1970.
0. €