Κωνσταντίνος Βασιλέυς των Ελλήνων 1913 μετάλλιο

Παλιό χάλκινο μετάλλιο / αναμνηστικό  Κωνσταντίνος Βασιλέυς των Ελλήνων 1913.
18 €