Μετάλλιο – Η Προεδρία της Κυβερνήσεως 1967

Μπρούτζινο μετάλλιο Η  Προεδρία της Κυβερνήσεως 21 Απριλίου 1967.
0. €