Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας 1916-1917

Μετάλλιο Στρατιωτικής  Αξίας  1916-1917.
50 €