Μετάλλιο ΕUROPEAN ARCHITECTURAL 1975

Ευρωπαϊκό Μετάλλιο της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 1975.
10 €