Μετάλλιο ΠΑΝΕΛΛΗΝ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ 1961

Μετάλλιο μπρούτζινο ΠΑΝΕΛΛΗΝ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΗΣ 1961.
20 €