Μετάλλιο ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Μετάλλιο μπρούτζινο  ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΔΑΦΝΗΣ.
10 €