Μετάλλιο 40 JAHRE BURGENLAND 1921- 1961

Μετάλλιο 40 χρόνια του κάστρου της χώρας 1921-1961.
40 €