Κιθάρα κλασική ηλεκτρική Mod-1521-07Y

Κλασική κιθάρα ηλεκτρική Mod-1521-07Y. Σε πολύ  καλή λειτουργία.
Πωλήθηκε €