Βούρτσα ξυριίσματος

Βούρτσα ξυρίσματος,  9εκ.
4 €