Μινιατούρα ποδοσφαιριστή

Μινιατούρα ποδοσφαιριστή. Ύψος 7.50 cm.
4 €