ΟΤΕ – παλιό τηλέφωνο

Παλιό τηλέφωνο του ΟΤΕ, σε πολύ καλή κατάσταση.
0. €