Τηλέφωνο vintage

Παλιό τηλέφωνο,  Singapore,
65 €