Καρτ Ποστάλ – The Duke and Duchess of Bedford- England

Παλιό καρτ ποστάλ, The Duke and Duches of Bedford- printed in England.
0. €