Παλαιά Φωτογραφία No15

ΦΩΤΟ ΚΑΗΜΙΔΗ ,  ΥΜΗΤΤΟΥ 26 ΠΑΓΚΡΑΤΙ

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1951

13 χ 8.50
7 €